...
...Košík
SMS brána pre web server
SMS brána odsiela a priíjma SMS správy
webovým serverom HTTPS protokolom
alebo serverom šifrovane na porte TCP/IP.

Frekvenčné pásmo 900/1800MHz
Indikácia a monitorovanie prevádzky zariadenia
Napájanie 5V USB mini
Spotreba < 1 Watt
Zálohované napájanie batériou UPS

Komunikačné protokoly HTTPS alebo TCP/IP AES128

Brána sprostredkúva serveru odosielanie a prijímanie SMS správ. V prípade výpadku prúdu je táto funkcia zachovaná až do vybitia batérie.
Brána tiež odosiela varovné hlásenia na predvolené telefónne čísla o výpadku komunikácie zo serverom, výpadku prúdu a pri vybití batérie.
Zariadenie je funkčné po vložení SIM karty a nastavení komunikačných vlastností zariadenia. Po nastavení sa SMS brána automaticky pripája k serveru cez GSM sieť.