...
...Košík

Riadenie strojov a technologických procesov

Stroje a procesy riadime priemyselnými počítačmi

V správcovi aktivít sú na paneli úloh nainštalované ovládače zariadení. Každé zariadenie je možné ovládať v servisnom režime samostatne manuálne výberom príkazov v menu zariadenia.

Riadiaci proces beží po spustení na popredí a zobrazuje stavy zariadenia. Môže využívať knižnice programu aktivity a zapisovať výsledky procesu do databáz na server.  

Z databáz je možné na diaľku vyhodnotiť výsledky technologického procesu.
Na strojoch skontrolovať množstvá vyrobených kusov a výsledky zmeranej kvality výrobkov.