...
...Košík

Telemetria

Použitie

  • Monitorovanie prevádzky strojov a zariadení
  • Diaľkové ovládanie technológie
  • Meranie fyzikálnych veličín
  • Vizualizácia technologických procesov

Službu zo softvérom pre diaľkový monitoring si môžte aktivovať po prihlásení sa na stránke Telemetria.

Prejsť na stránku telemetria

Vyvíjame zariadenia pomocou ktorých je možné prevádzkovať diaľkový monitoring a diaľkové ovládanie technológií. K týmto zariadeniam poskytujeme služby ako je správa komunikačných serverov a vyhodnotenie údajov z meracích zariadení. V prípade záujmu o prevádzku vlastných špecifických zariadení  Vám vypracujeme návrh a cenovú ponuku na konkrétny projekt elektronických zariadení vrátane systému a databázových služieb pre správu, vyhodnotenie a prevádzku.

Na serveri prevádzkujeme komunikačné služby. Zariadenia komunikujú zo serverom na ktorý sa zaznamenávajú namerané údaje. Údaje sú ďalej spracované v databázach, zobrazené v grafoch a tabuľkách priamo na web stránkach alebo v aplikačných programoch. Technológia je vhodná pre vizualizáciu technologických procesov vo webovom prehliadači alebo v aplikácii.