...
...Košík

Výroba

ACI Regulátory - SoftStart

ACI Regulator

Polovodičové regulátory striedavého prúdu ACI sú určené pre mäkký nábeh transformátorov, predĺženie životnosti žiaroviek, spínacích kontaktov a obmedzenie prúdu v prípade skratu. 

Malé rozmery týchto regulátorov umožňujú jednoducho ich zabudovať do prístrojov a zariadení. Obmedzujú maximálny povolený prúd tečúci obvodom. Zvládajú trvalý skrat na výstupe a majú veľmi malý vnútorný odpor. Pri skrate na výstupe odoberá elektrický obvod z napájania iba niekoľko wattov energie.

ACI regulátor obmedzuje špičkové prúdy polovodičovými spínacími prvkami.

Regulátor sa bude dať objednať v našom eshope za malobchodnú cenu. Pre väčšie odberné množstvá nás prosím kontaktujte a dohodnite si cenu podľa aktuálnej situácii na trhu. Pre špeciálne použitie je možné objednať výrobu regulátorov s inými vypínacími prúdmi ako vyrábame štandardne.

Mäkký nábeh spotrebičov

Toroidné transformátory pri zapnutí odberajú z elektrickej siete veľmi vysoký špičkový prúd kým sa nenabudia, čo spôsobuje výpadok ističa v elektrickom rozvádzači alebo vyhorenie poistky. Pre toroidné transformátory sa v súčastnosti používajú pre mäkký nábeh termistory s časovým spínačom, čo je nedostatočné riešenie v prípade zapnutia transformátora viac krát po sebe. Zariadenie je v prípade viacnásobného zapnutia transformátora nefunkčné a termistor zvyčajne po čase zhorí..  

Štandardné žiarovky majú pri zapnutí studené žeraviace vlákno. Kým sa vlákno nerozžeraví  má vlákno malý elektrický odpor čo spôsobuje veľký špičkový prúd pri zapnutí studenej žiarovky. Žiarovka tak často zhorí pri zapnutí vypínača.