...
...Košík
Modul radia
Cena: 5.14€
špecifikácia
USB: Pripojte jednotku USB flash (maximálna podpora 32 GB)
Farebná obrazovka LED: digitálny displej, červený
Infračervený prijímací modul
TF: Pripojte pamäťovú kartu TF (maximálna podpora 32 GB)
AUX: zvukové vstupné rozhranie
VOL-: Krátkym stlačením vyberiete predchádzajúcu skladbu; dlhé stlačenie zníži hlasitosť
PREHRÁVANIE / PAUZA: Krátke stlačenie prepína medzi pozastavením a prehrávaním; dlhé stlačenie je automatická stanica FM FM
VOL +: Krátkym stlačením vyberiete nasledujúcu skladbu; dlhé stlačenie zvyšuje hlasitosť
MODE: Prepínanie USB / TF / FM / LINE IN / BLUETOOTH

Hlavná kontrolná IC: AC6926
Bluetooth IC: AC6926 Verzia Bluetooth je verzia 5.0
Hudobný formát: Bezstratová hudba vo formáte MP3 / WMA / WAV / FLAC / APE
Napájanie: 2 * 3 W, pripojte 2 3 W reproduktory
Frekvencia rádia FM: 87,5 - 107,5 MHZ
Podpora funkcií: podpora MP3 / USB / TF / LINE IN / FM / BLUETOOTH / diaľkové ovládanie / 12V DC
O štruktúre: veľkosť panela: 107 * 25 MM, dva rohy panela a poloha otvoru pre skrutky, potom povrch krycieho krytu, hĺbka dosky je 32 MM