...
...Košík
WiFi modul ESP-01
Cena: 2.22€
Dokumenty
Modul WiFi ESP-01

Napätie: 3,0 - 3,6 V (odporúčanie 3,3 V)
Prúd: priemerne 80 mA
Bezdrôtový štandard: 802,11 b / g / n
Frekvenčný rozsah: 2,4 GHz - 2,5 GHz (2400 M ~ 2483,5 M)
Dátové rozhranie: Diaľkový ovládač UART / HSPI / I2C / I2S / IR / GPIO / PWM
Režim bezdrôtovej siete: stanica / softAP / softAP + stanica
Bezpečnostné mechanizmy: WPA / WPA2
Typ šifrovania: WEP / TKIP / AES
Sieťové protokoly: IPV4, TCP / UDP / HTTP / FTP
Konfigurácia užívateľa: Inštrukčná sada AT +, cloud server, Android / IOS APP
Rozmer: 14,3 x 24,8 x 3 mm