...
...Košík
Mini USB na doske DP DIP 2,54 mm
Mini USB na doske DPS DIP 2,54 mm
Napájanie a prenos signálu alebo testovanie na prenosu dát atď
DIP adaptér pre dosku s doskou plošných spojov 2,54 mm pre domácich majstrov