...
...Košík
ESP8266 ESP-12E sériová WIFI, priemyselná stabilná verzia,skúšobná doska
Popis funkcie:
1 úplný port IO vedie priamo k podpore vývoja AT a interných produktov ESP8266
2 tienené puzdro, zvýšiť úroveň stability
3 podporuje trojcestný PWM 6 AD a celú cestu pozdĺž cesty IO UART