...
...Košík
DP30V5A-L Konštantný prúdový prúd, programovateľné napájanie modulu Buck Napäťový regulátor regulátora LED displej
Technické parametre
Rozsah vstupného napätia: 6-40,00V
Rozsah výstupného napätia: 0V-32,00V
Výstupný prúd: 0-5,100A
Rozsah výstupného výkonu: 0 - 160 W
Hmotnosť produktu: 66 g
Rozmer produktu: 85 * 58 * 26 (mm) (L * W * H)
Rozlíšenie výstupného napätia: 0,01 V
Rozlíšenie výstupného prúdu: 0,001 A
Presnosť výstupného napätia: ± (0,5% + 1 číslice)
Presnosť výstupného prúdu: ± (1% + 3 číslice)
Vlna vlnenia (plná záťaž 40v až 32V / 5A): približne 100 mV VPP
Poznámka: Pokiaľ ide o stav výstupu, vstup musí byť o 1 V vyšší ako výstup. Pri práci s veľkým prúdom posilnite odvádzanie tepla.
 
Návod na obsluhu
Otvorenie alebo zatvorenie výstupu: jedným stlačením tlačidla ON / OFF otvoríte alebo zatvoríte výstup v akomkoľvek stave; opätovným stlačením sa výstup zatvorí alebo otvorí a nasleduje recyklácia. Pri zatvorenom výstupe sa na LED displeji zobrazí „OFF“ .2
 Nastavenie výstupného napätia a prúdu: Krátko stlačte tlačidlo SET, LED displej bude blikať. Hodnotu môžete zvýšiť alebo znížiť stlačením oboch tlačidiel (kláves + a -) na ľavej strane skúmavky. Krátkym stlačením tlačidla SET prepnete 0,01 V na 0,1 V na 1 V na 0,01 A na 0,1 A na 1 A, aby sa dosiahlo nastavenie, po ktorom nasleduje recyklácia. Na príslušnom mieste hodnoty môžete stlačením dvoch tlačidiel (+ a -) zvýšiť alebo znížiť hodnotu. Ak nestlačíte tlačidlo set, režim setu sa automaticky ukončí po 6 s a aktuálna nastavená hodnota sa automaticky uloží.
Prepnutie zobrazenia vstupu a výstupu: V žiadnom stave výstupu stlačte dve tlačidlá na ľavej strane trubice (kláves IN a OUT), aby ste prepínali zobrazenie trubice medzi aktuálnym vstupným napätím a prúdovým výstupným napätím. Keď je zobrazené vstupné napätie, LED „IN“ svieti; pri výstupnom napätí svieti LED „OUT“. 4.
Indikácia CC a CV: Keď je modul v stave konštantného napätia (CV) alebo konštantného prúdu (CC), kontrolky CC alebo CV budú zodpovedať stavu CV alebo CC.
Kalibrácia nuly výstupného prúdu: V stave bez záťaže, ak chcete zapnúť napájanie, stlačte tlačidlo SET, keď kontrolka LED bliká, kalibrácia je dokončená. Potom môžete uvoľniť tlačidlo SET.
Uložte nastavenú hodnotu automaticky: v prevádzkovom procese sa automaticky uloží stav displeja LED, výstupný prúd a nastavenie výstupného napätia a stav výstupu. Pri ďalšom zapnutí je predvolený stav práce uložený