...
...Košík

Meranie prevádzkových parametrov

Malý kompaktný prístroj pre meranie a diaľkový odpis prevádzkových parametrov bezdrátovým pripojením s extrémne nízkou spotrebou energie, odolným krytom IP67 proti prachu/vode a širokým rozsahom pracovnej teploty -40 až +70°C.
Rozmery prístroja: 6*6*2.2 cm
Prístroj meria fyzikálne veličiny pomocou rôznych senzorov. Teplotu, vlhkosť vzduchu, smart metering - spotrebu plynu, vody, elektriny. Môže slúžiť ako počítadlo kusov, merať a zaznamenávať iné parametre podľa typu pripojeného senzora alebo periférie. Použité senzory môžu byť kalibrované.
POUŽITIE
monitorovacie a meracie senzory
 • Teplota
 • Teplota a vlhkosť vzduchu
 • Teplota,vlhkosť,atmosfericky tlak vzduchu
 • Kvalita vzduchu
 • Obsah CO2
 • Rozdielový tlak
 • Intenzita osvetlenia
 • Počítanie impulzov z vodomer
 • Počítanie impulzov z plynomer
 • Počítanie impulzov z elektromer
 • Počítanie kusov
 • Koncová komunikačná brána
 • Iné použitie, meranie podľa vybraného typu snímača
Záznamy o meraní ukladá do pamäti v pravidelných časových intervaloch a odosiela ich na server na uchovanie a spracovanie. Reaguje na hodnoty mimo povolený rozsah odosielaním alarmov.
Merané údaje môžete zobraziť v aplikácii IotMem service, v grafoch a tabuľkách.
K prístroju sa dajú pripojiť rôzne typy senzorov. Zo senzormi z nízkou spotrebou vydrží batéria v prístroji zhruba 10 rokov. Po vybití sa dá batéria jednoducho vymeniť. Senzory z vyššou spotrebou sa dajú pripojiť s použitím externého napájacieho zdroja.
Prístroj dodávame z nastavením podľa typu použitého snímača, s LCD displejom alebo bez displeja, s internou/externou anténou, napájaný batériou alebo externým zdrojom, umiestnením snímača(dole,vpredu,vzadu) a príslušenstvom pre montáž prístroja k podkladu. Kvôli rôznej konfigurácii skladujeme komponenty. Konkrétne prevedenie vyrábame až po objednaní.
Aktuálnu ponuku získate po vyplnení formulára.
Váš mail
Typ merania
Umiestnenie snímača
LCD displej
Typ antény
Uchytenie pristroja
Poznámka
Množstvo ks
Hotové prevedenia ktoré si budete môcť objednať v našom eshope za maloobchodné ceny. Meranie teploty, teploty a vlhkosti, Meranie k plynomer/vodomer/elektromer.
Softvér pre
 • Monitorovanie prevádzky, strojov a zariadení.
 • Diaľkové ovládanie technológie.
 • Meranie fyzikálnych veličín.
 • Vizualizácia technologických procesov.